พิธีการและกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้นำมาซึ่งความวิปโยคอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเรียงตามลำดับ เวลา ดังนี้

 1. การจุดเทียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 2. การตกแต่งสถานที่ และการจัดพิธีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 3. การจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 4. พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559
 5. พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559
 6. การแปรอักษรเลข ๙ ในกิจกรรมคืนสู่เหย้า (Homecoming Day) วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 7. กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 8. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559
 9.  การแสดงดนตรี “คิดถึงพ่อ” วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560
 10. กิจกรรมโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
 11. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ” วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
 12. พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560
 13. พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560
 14. การมอบดอกไม้จันทร์ จากโครงการ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ” วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
 15. การจัดนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากพ่อ” เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน 416 อ.เมือง จ.เชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
20 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”