พิธีเปิดโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

21 ธันวาคม 2550

07:30 - 12:00 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีเปิดโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา นำโดยพลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

เวลา 07.30 น. – พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์

เวลา 08.45 น. – พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 09.00 น. – พลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                     – พลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

                     – พลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานในพิธี อ่านคำถวายราชสดุดี (จบแล้ว)

                     – เพลงสรรเสริญพระบารมี

                     – พิธีกรนำไหว้พระ และสมาทานศีล

                     – พระธรรมราชานุวัตร ประธานสงฆ์ให้ศีล (จบแล้ว)

                     – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

เวลา 09.30 น. – พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้ายโครงการ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา / พนักงานลั่นฆ้องชัย)

                     – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ (ถวายปิ่นโตเพื่อนำกลับไปฉันที่วัด)

                     – พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธีทางศาสนา

                     – ประธานสงฆ์ และประธานในพิธี ปลูกต้นไม้ในโครงการ

                     – ชมนิทรรศการแสดงความเป็นมา และพื้นที่ดำเนินโครงการ

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีเปิดโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตรพิธีเปิดโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม