พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และพิธีเปิดอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

19 มกราคม 2565

08:45 - 12:00 น.

,

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และพิธีเปิดอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี ขึ้นในวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โดยเริ่มจากพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ ณ อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) และพิธีเปิดอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี ณ อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มีนายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

08.45 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ อาคารวันชัย ศิริชนะ

09.00 น. – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนา

             – พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมพระสงฆ์ 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความรู้สึก

             – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

             – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ

             – ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย / กราบลาประธานสงฆ์

             – ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก / เสร็จพิธี

             – ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เดินทางไปยังอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

10.20 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

10.30 น. – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             – พิธีกรนำไหว้พระ และอารธนาศีล / พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

             – รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

             – คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ

             – คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

             – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานกรวดน้ำ

             – ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย / กราบลาประธานสงฆ์

             – ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก / เสร็จพิธี

             – ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เดินทางไปยังอาคารวันชัย ศิริชนะ

12.00 น. – รับประทานอาหาร ณ ห้องประชุมแม่สาย


เอกสารที่เกี่ยวข้องพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และพิธีเปิดอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี:

กำหนดการ

สูจิบัตรพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และพิธีเปิดอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

ฎีกานิมนต์

ข่าว มฟล.


ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ

พิธีเปิดอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี