นิทรรศการ เรื่อง ระบบนิเวศการหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว

 

     ด้านอาชีพ หมู่บ้านห้วยหินลาดใน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงไฟป่า แต่มีการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน บนฐานความรู้ของชุมชน มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมทำงานกับชุมชนในการสร้างอาชีพด้วยการสร้างรังผึ้ง พัฒนาอาหารจากฐานภูมิปัญญาที่ทำจากน้ำผึ้งและส่วนประกอบจากผลผลิตท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการผลิตลิปบาล์มจากน้ำผึ้งและไขมันผึ้ง เป็นสินค้าชุมชนช่วยกองทุนรักษาป่าเพิ่มรายได้เพื่อใช้ทำกิจกรรมในวงกว้างมากขึ้น