วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน

9 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการ เรื่อง วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน

จัดแสดงเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2557

ณ ห้องแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559