นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2557

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

9 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา 2557

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559


นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร


นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์การแพทย์สมบูรณ์แบบเพื่อปวงชน


นิทรรศการ เรื่อง วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน