พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11 กันยายน 2562

08:00 - 09:25 น.

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นในวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ ภายในบริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี และมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จ.เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน 8 รูป เจริญชัยมงคลคาถาในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ และเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

08.00 น.  – อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

08.25 น.  เริ่มพิธีบวงสรวงเทพยดา

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง จุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง

              – อาจารย์เรืองยศ สุทธิวิลัย โหรอ่านโองการบวงสรวงเทพยดา

08.45 น. – อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ ปักธูปหางที่เครื่องสังเวย และ

              โปรยข้าวตอกดอกไม้ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงเทพยดา

08.50 น.  เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์

              – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – นายอุทัย มูลแก้ว พิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีล

              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การก่อสร้าง

08.58 น. – พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ประธานสงฆ์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ แบบแปลนการก่อสร้าง และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

09.09 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง วางศิลาฤกษ์ โดยตอกไม้มงคล 9 เล่ม วางอิฐทอง นาก เงิน

              วางแผ่นศิลาฤกษ์ วางแผ่นยันต์ โปรยพลอยเก้าสี โปรยข้าวตอกดอกไม้ (ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

              / พนักงานลั่นฆ้องชัย)

              – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร ผู้แทนบริษัทไทยโพลีคอนส์ และผู้แทน

              ผู้ตรวจรับ โปรยข้าวตอกดอกไม้

              – อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหาร ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

09.20 น. – พระสงฆ์อนุโมทนา

09.23 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระเถร เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

กำหนดการ

 


ภาพกิจกรรม