พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Items in the พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Collection (6 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / Full Text : / Year :
โครงการควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้ บริษัทที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี จำกัด บริษัทไตรเทค คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท สำนักงานโฟร์เอส จำกัด บริษัทคอนซัลแตนส์...

พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 1,029 views
การก่อสร้าง,อาคารสถานที่

โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ แบบมีหลังคา พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2548 1,080 views
การก่อสร้าง,อาคารสถานที่
Output Formats

omeka-json, omeka-xml