โครงการก่อสร้างอาคารเรียน และปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายงานการควบคุมงานก่อสร้าง และความก้าวหน้าของโครงการ

Dublin Core

Title

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน และปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายงานการควบคุมงานก่อสร้าง และความก้าวหน้าของโครงการ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การก่อสร้าง -- อาคารสถานที่

Description

จัดทำโดย บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เอกสาร รายงานการควบคุมงานก่อสร้าง และความก้าวหน้าของโครงการ เล่มที่ 15 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2550

Date

2550

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 1 เล่ม

Call Number

อ มฟล.8.1/5

Location

ตู้รางเลื่อน หมวด 8 พัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University