งบการเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

Dublin Core

Title

งบการเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

การเงิน -- งบประมาณ -- เอกสารงบประมาณ

Description

งบรวม -- กองทุน -- รายละเอียดประกอบต่างๆ

Date

2553

Type

Text

Format

50 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.1.1/7

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 1 การเงิน งบประมาณ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University