แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง

Subject

การบริหาร -- แผนงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนปฏิบัติการ

Description

บทนำ -- งานโครงสร้าง -- ปฎิทินกิจกรรมหลัก -- ปฎิทินการศึกษา -- รายละเอียดโครงการ -- การติดตามผลและประเมินผลการปฎิบัติการ

Date

2544

Format

72 หน้า : ตาราง,แผนภูมิ

Call Number

อ มฟล.4.1/1

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 4 แผนปฎิบัติการ แผนพัฒนา

Rights

Mae Fah Luang University