แผนปฏิบัติการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

แผนปฏิบัติการประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง

Subject

การบริหาร -- แผนงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนปฏิบัติการ

Description

บทนำ -- งาน โครงการ -- โครงสร้างแผนปฎิบัติการ -- รายละเอียดงาน -- งานติดตามและประเมินผลการปฎิบัติการ

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.
154 หน้า: ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

อ มฟล.4.1/3

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 4 แผนปฎิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University