รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 หน่วยบริการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 หน่วยบริการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

การเงิน -- งบประมาณ
หน่วยบริการและจัดหารายได้ -- รายงานสถานะทางการเงิน

Description

งบดุล -- งบรายได้และค่าใช้จ่าย -- งบกระแสเงินสด

Date

2553

Type

Text

Format

100 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.1.1/6

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 1 การเงิน งบประมาณ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University