เอกสารประกอบการอบรม โครงการศิลปะการพูดในที่ชุมชน

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการอบรม โครงการศิลปะการพูดในที่ชุมชน
โดย ว่าที่ร้อยเอก เด่นศักดิ์ สุริยะ สถาบันเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เชียงราย วันที่ 20 - 21 มกราคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การอบรม -- การบริการวิชาการ -- โครงการ

Description

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูด -- การเตรียมจัดการเรื่องที่พูด -- การใช้สายตาท่าทางประกอบการพูด -- การใช้น้ำเสียงที่น่าฟัง -- การพูดในโอกาสต่างๆ -- การพูดโน้มน้าวใจ

Date

2550-01-20

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/14

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University