เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อมวลชน จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อมวลชน จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การอบรม -- โครงการ -- การบริการวิชาการ

Description

เทคนิคการหาข้อมูลบนอินเตอร์เน๊ต

Date

2549-12-01

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/13

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University