เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง โรคปวดข้อเข่า

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง โรคปวดข้อเข่า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2550 โดย พ.ญ.มารยาท อภิสริยะกุล และคณะ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การประชุม -- การบริการวิชาการ

Contributor

สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Date

2550-01-10

Format

80 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/15

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University