รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เลอ เมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- กำหนดการ -- งานเลี้ยงสังสรรค์

Description

กำหนดการ งานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

Date

2552-10-01

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

งานพิเศษ 1.4/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 ตุลาคม 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University