รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การคัดกรองเชื้อราเอนโดไฟท์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเมลานินเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การคัดกรองเชื้อราเอนโดไฟท์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเมลานินเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
Screening of Endophytic Fungi Producing Melanin Degrading Enzymes Potential Application in Cosmetic

Creator

อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา

Subject

เครื่องสำอาง -- การผลิต

Contributor

Kevin D. Hyde

Date

2554

Type

Text

Format

43 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University