พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เนื่องในโอกาสส่งมอบตำแหน่งและสถปานา อธิการบดีแม่ฟ้าหลวง พลตำรวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

ผู้บริหาร -- กำหนดการ -- พิธีการ

Description

ยึดมั่นพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน -- กำหนดการ พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552-10-02

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

งานพิเศษ 1.4/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 ตุลาคม 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University