วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553
12 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบนเส้นทางแห่งการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Date

2553

Type

Moving Image

Format

ความยาว:00:11:40 นาที

Call Number

D 0095

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University