ตราสัญลักษณ์เกียรติคุณอธิการบดีผู้ก่อตั้ง (แบบจำลอง)

Dublin Core

Title

ตราสัญลักษณ์เกียรติคุณอธิการบดีผู้ก่อตั้ง (แบบจำลอง)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ผู้บริหาร --ของที่ระลึก

Description

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม ให้ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จัดทำตราสัญลักษณ์เกียรติคุณอธิการบดีผู้ก่อตั้ง (แบบจำลอง) ขึ้น เพื่อเก็บไว้ยังหอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552

Format

ตราสัญลักษณ์ ขนาดความสูง 19 เซนติเมตร มีกระจกครอบ กล่อง 4 เหลี่ยม
ตราสัญลักษณ์ทำด้วยทองคำ ฐานช่วงที่ 2 (8 ชั้น) หมายถึง 8 ปีที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (2 สมัย = 8 ปี)
ฐานราก (4 ชั้น) หมายถึง 4 ปีแรกที่รักษาการแทนอธิการบดี (41-44 ) บนฐานรากมีป้ายจารึกชื่อ รองศาสาตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Call Number

ข มฟล. 002. 2553

Location

ห้อง 301 หอประวัติฯ

Rights

Mae Fah Luang University