กระเป๋าผ้าที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี

Dublin Core

Title

กระเป๋าผ้าที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Date

2553

Type

Physical Object ขนาด 15 นิ้ว ( 1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล. 003.2553

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 3

Rights

Mae Fah Luang University