แก้วที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี

Dublin Core

Title

แก้วที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี
วันที่ 25 กันยายน 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Date

2553

Type

Physical Object ขนาดความสูง 4 นิ้ว ( 1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล.004.2553

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 4

Rights

Mae Fah Luang University