สูจิบัตร วันครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร วันครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2553
Program for the Celebration of the 12th Anniversary of the Mae Fah Luang University. Friday, September 24, 2010

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำสูจิบัตรนี้เพื่อนำเสนอกำหนดการจัดกิจกรรมในวันสถาปนาและนำเสนอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ 12

Date

2553-09-24

Type

Text

Format

Application/pdf.
46 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

งานพิเศษ กิจกรรม 1.1/18

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11 - 12 พ.ศ. 2552-2553 กล่อง 4

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University