โครงการนำร่องการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Asia SEED

Dublin Core

Title

โครงการนำร่องการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Asia SEED
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2546 เวลา 08.00- 17.00 น. ณ ห้อง301 อาคารกิจกรรมและโรงอาหาร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะทำงาน Asia Seed

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

โครงการความร่วมมือระหว่าง Asia SEED กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้า -- กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดืม -- ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้แกะสลัก -- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Date

2546-10-31

Format

Application/Pdf.(101 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/13

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University