สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2543 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรมทักษะการสอน -- สรุปผลโครงการฝึกอบรมการสอน -- การประเมินผลการฝึกอบรมการสอน -- ภาคผนวก

Date

2543-06-24

Format

Application/Pdf.(20 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/12

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University