สรุปผลการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สรุปผลการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบริหารกลาง

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงสร้างทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สรุปผลการประชุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม -- เทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์

Date

03-09-2539

Type

Text

Format

Application/Pdf. (29 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/1

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University