โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ The Thai Women of Tommorrow Project

Dublin Core

Title

โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ The Thai Women of Tommorrow Project
สนับสนุนโดย มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย รายงานประจำปี 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

ประวัติความเป็นมา -- สภาพความรุนแรงของปัญหา -- วัตถุประสงค์ -- กลยุทธ์การดำเนินงาน -- ครูอาสาสมัครของโครงการผู้หญิงไทยวันพรุ่งนี้ -- พื้นที่ดำเนินของโครงการ -- การดำเนินงานของโครงการ -- ภาคผนวก

Date

2547

Format

Application/Pdf.(47 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/2

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Rights

Mae Fah Luang University