บันทึกเปิดผนึก ถึงรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป

Dublin Core

Title

บันทึกเปิดผนึก ถึงรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- อธิการบดี -- พิธี

Description

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย -- รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี , คณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมทั้งบุคคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมวลมิตรของอาจารย์เทอด เทศประทีป ทุกคน เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2563

Date

2563-08-01

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.8/2

Location

4 สิ่งพิมพ์พิเศษ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University