คำปรารภของนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คำปรารภของนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- นายกสภามหาวิทยาลัย

Description

คำปรารภของนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวาระที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 มิถุนายน 2563

Date

2563-06-15

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.8/1

Location

4 สิ่งพิมพ์พิเศษ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University