พระกระยาหารกลางวัน

Dublin Core

Title

พระกระยาหารกลางวัน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

การประชุม -- วิทยาศาสตร์ -- เทคโนโลยี

Description

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระกนิษฎาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ

Date

2562-10-07

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.8.2/3

Location

สิ่งพิมพ์อื่นๆ ผู้บริหาร กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University