พิธีเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

Dublin Core

Title

พิธีเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
ณ 38/11-13 อโศกเพลส ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

พิธี -- พระราชวงศ์ -- กิจกรรม -- ผู้บริหาร

Description

เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ 38/11-13 อโศกเพลส ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา คลองเตย กรุงเทพฯ

Date

2552-08-28

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.3/7

Location

บัตรเชิญ/ การ์ด งานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.2547 - 2556 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University