การสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน

Dublin Core

Title

การสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ -- พระราชวงศ์

Description

ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท วันที่ 28 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานราษฎร์บูรณะ

Date

2548

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.3/8

Location

บัตรเชิญ/ การ์ด งานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.2547 - 2556 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University