แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2545

Dublin Core

Title

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2545 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธี ถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยึดถือปฎิบัติประเพณีทุกปี -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย เข้าร่วมอบรมโครงการ คลินิกภาษา -- ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.
(4 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/10

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University