แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2545

Dublin Core

Title

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ สัปดาห์ความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับข้าราชครู -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บเพจมืออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา -- ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย -- ประมวลภาพ พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องทักษะการบริหารจัดการทันสมัย

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.
(4 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/10

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University