ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2545

Dublin Core

Title

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ฯพณฯ เอี้ยนถิงไอ้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคุณจาง กั๋วชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการก่อสร้าง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย เข้าร่วมอบรมโครงการ คลินิกภาษา -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องทักษะการบริหารจัดการทันสมัย -- ประมวลภาพกิจกรรมภายใน -- ข่าวฝากจากส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.
(4 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/9

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University