รายงานประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงานประจำปี -- ผลการดำเนินงาน

Description

การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2549

Type

Text

Format

128 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ

Full Text

ISBN:978-974-9766-19-4

Call Number

สพ มฟล. 1.1/8

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University