รายงานประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

บทนำ -- การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี --ทำเนียบผู้บริหาร -- กิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับทุนการศึกษา

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2548

Type

Text

Format

120 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล. 1.1/7

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University