รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ตราสัญลักษณ์ -- สีประจำมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- ทรัพยากรการจัดการ -- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย -- การสนับสนุนด้านวิชาการ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2546

Type

Text

Format

120 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง,แผนภูมิ

Full Text

ISBN:974-9766-01-6

Call Number

สพ มฟล. 1.1/5

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University