รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ตราสัญลักษณ์ -- สีประจำมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- แผนพัฒนา มหาวิทยาลัย 2545-2549 -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- ทรัพยากรการจัดการ -- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย -- การรจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- คณะผู้จัดทำ -- ผังแม่บทโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2545

Type

Text

Format

70 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ

Full Text

ISBN:974-13-2476-6

Call Number

สพ มฟล. 1.1/4

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University