รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Subject

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- รายงานประจำปี

Description

สารคณบดี -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจ -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- สีประจำ -- ประวัติความเป็นมา -- ทิศทางการพัฒนา -- การบริหารสำนักวิชา -- จำนวนบุคลากร -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ -- การจัดการวิจัย -- การบริการวิชาการ -- การพัฒนาคุณภาพ -- ภาคผนวก

Publisher

เชียงราย:มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2550

Type

Text

Format

88 หน้า: ภาพประกอบสี, ตาราง,แผนภูมิ

Source


Call Number

สพ มฟล.1.2/1

Location

ชั้นหนังสือ 1.2 รายงานประจำปีหน่วยงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University