มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และการดำเนินการในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2541-2546

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการการจัดทำรายงานการดำเนินงาน 5 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงาน

Description

การกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินการหลังการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2546 -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ จากป่าเสื่อมโทรม สู่เมืองมหาวิทยาลัย

Date

2547-01

Type

Text

Format

Application/pdf.
268 หน้า:ภาพประกอบ

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University