ขอเชิญร่วมเข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลดินจากขยะอินทรีย์

Dublin Core

Title

ขอเชิญร่วมเข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลดินจากขยะอินทรีย์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Subject

การบริการวิชาการ -- การอบรม

Description

วันเวลา สถานที่อบรม -- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม -- ผู้เข้าอบรม

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/55

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2555 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University