ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

Dublin Core

Title

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ อาคารกิจกรรม D 1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Subject

การบริการวิชาการ -- การอบรม

Description

งานแสดงสินค้าและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร

Date

2554-09-15

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล. 4.6/54

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2555 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University