เอกสารประกอบการอบรม โครงการ Workshop ถ่ายรูป Marco Photograph

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการอบรม โครงการ Workshop ถ่ายรูป Marco Photograph
ระหว่างวันที่ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2549 บรรยายโดย Mr.Nicolas Pascarel นักถ่ายภาพชาวฝรั่งเศส

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Subject

การอบรม -- การบริการวิชาการ

Description

การถ่ายภาพมาโคร์ -- คำแนะนำง่ายๆ ในการใช้มาโคร์โฟโต้

Date

2549-11-18

Format

10 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/10

Location

เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา พ.ศ.2549 - 2559 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University