งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

ผู้บริหาร -- อธิการบดี

Description

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ จัดงานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย

Date

2552-10-01

Type

Moving Image

Format

MPEG: (ความยาว 00:35:00 นาที)

Call Number

D 0091

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University