พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

ผู้บริหาร -- อธิการบดี

Description

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2552-10-02

Type

Moving Image

Format

MPEG: (ความยาว 00:49:41 นาที)

Call Number

D 0092

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University