อธิการบดีพบพนักงาน

Dublin Core

Title

อธิการบดีพบพนักงาน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

ผู้บริหาร -- อธิการบดี -- พนักงาน

Description

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน วันที่ 30 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2552-09-30

Type

Moving Image

Format

MPEG: (ความยาว 01:30:00 นาที)

Call Number

D 0090

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University