บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม บทเพลงความดีมิสิ้นสลาย บทเพลงประดู่แดง

Dublin Core

Title

บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม บทเพลงความดีมิสิ้นสลาย บทเพลงประดู่แดง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

ผู้บริหาร -- อธิการบดี

Description

- บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม ประพันธ์ พ. นรารัตน์วันชัย ขับร้อง ปิติ พลังวชิรา
- บทเพลง ความดีมิเคยสลาย คำร้อง ธานินทร์ เคนโพธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง โดม ทิวทอง
- บทเพลงประดู่แดง คำร้อง ทำนอง/เรียบเรียง โดย โดม ทิวทอง

Date

2552

Type

Moving Image

Format

MPEG: (ความยาว 00:04:27 นาที)

Call Number

D 0088

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University