ไม้รอบบ้านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ไม้รอบบ้านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

วันชัย ศิริชนะ

Subject

ต้นไม้ -- สิ่งแวดล้อม -- ผู้บริหาร

Description

"จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อส่งเสริม ให้รักต้นไม้ รักสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ "

Contributor

มัชฌิมา นราดิศร, จันทรารักษ์ โตวรานนท์, กัญญา หยุ่นตระกูล, ประดิษฐ์ หม่อมศรี, จักรพงษ์ วงศ์ใหญ่

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.
42 หน้า:ภาพประกอบ

Full Text

ISBN: 987-974-9766-35-4

Call Number

งานพิเศษ 1.4/9

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 ตุลาคม 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University

Staff Use

Public Note

หากต้องการใช้เอกสาร โปรดติดต่องานจดหมายเหตุ โทร.053-916344